logo

Taylor's Distinction Award 2019

Tarikh Tutup

Lokasi Pengajian

Malaysia

Tahap Pengajian

Diploma,Pra-Universiti

Jumlah Pembiayaan

Biasiswa Penuh

Butiran biasiswa

Gambaran keseluruhan

Taylor's Distinction Award 2019 ini adalah biasiswa yang ditawarkan kepada pelajar yang mencapai kecemerlangan akademik dalam peperiksaan percubaan SPM. 

Kriteria

Pemohon mesti memenuhi semua keperluan di bawah

 • Anugerah tertakluk kepada ketersediaan (firsst come first serve).

 • Tarikh akhir permohonan mungkin dipanjangkan / dipendekkan oleh Taylor mengikut keperluan

 • Semua pelajar Malaysia & Antarabangsa yang mempunyai kelayakan akademik dari mana-mana institusi di Malaysia.

 • Hanya 2019 Keputusan Ramalan / Percubaan / Pertengahan akan dipertimbangkan.

 • Subjek peperiksaan SPM & IGCSE akan diambil kira kecuali 1119 (GCE-O) dan LCCI Perakaunan.

 • Anugerah yang ditawarkan adalah untuk pengambilan 2020 sahaja.

 • Penerima dikehendaki mendaftar dalam pengambilan paling awal. Sebarang permintaan untuk mendaftar untuk pengambilan kemudian akan diarahkan ke jabatan Pengurusan Biasiswa. Kelulusan permintaan ini adalah di bawah bidang kuasa Pengurusan Biasiswa.

 • Semua biasiswa / anugerah / penghargaan hanya terpakai di Taylor's di Malaysia sahaja dan tidak terpakai untuk tempoh pengajian di universiti rakan kongsi luar negara.


 • e award meliputi pengecualian yuran tuisyen; ia tidak boleh ditukar dengan wang tunai, tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh dikembalikan.

 • Anugerah ini tidak meliputi yuran seperti Yuran Tahunan Pelajar Antarabangsa, Yuran Permohonan Visa EMGS, Yuran Insurans Pembiayaan Perubatan Pelajar dan Pembedahan Pelajar Antarabangsa, Yuran Pembaharuan EMGS atau apa-apa Yuran berkaitan Visa lain.

 • Sekiranya ramalan / percubaan / keputusan jangka pertengahan digunakan dalam aplikasi, keputusan sebenar mesti memenuhi syarat kemasukan kursus minimum seperti yang ditetapkan oleh Taylor. Sekiranya pelajar gagal memenuhi syarat kemasukan kursus minimum, mereka dikehendaki untuk meninggalkan program & tawaran ini akan dibatalkan.

 • Pelajar berhak mendapat hanya SATU jenis diskaun / biasiswa / pengabaian / diskaun pada satu-satu masa termasuk penajaan dari institusi / badan lain. Yang mempunyai kuantum tertinggi akan secara automatik digunakan.

 • Menaik taraf kepada tawaran yang lebih tinggi di dalam Anugerah Kecemerlangan dibenarkan sekiranya pada tahun 2020, tempoh yang aktif, sementara menaik taraf kepada mana-mana 2020 anugerah / bendahari / beasiswa akan dibenarkan kemudiannya.

 • Jika tawaran ini tidak diterima pada tarikh yang ditetapkan, ia akan ditarik balik secara automatik dan tidak lagi dianggap sah.

  Tawaran biasiswa adalah sah dalam tempoh kursus yang ditetapkan dan tidak boleh dipindah milik melainkan dengan kebenaran bertulis daripada Pengurusan Biasiswa Taylor.

 • Penerima memahami dan menerima tanggungjawab sebagai duta pelajar untuk Taylor. Mereka mesti menjaga kelakuan, mematuhi semua peraturan, keperluan dan dasar yang ada di Taylor. Mereka tidak boleh terlibat atau mengambil bahagian dalam mana-mana aktiviti politik, haram atau menyalahi undang-undang sebagai penerima biasiswa.

 • Setelah menerima biasiswa ini, penerima disifatkan telah menerima semua terma dan syarat yang ditetapkan dalam surat ini. 


 • Semua anugerah yang ditawarkan oleh Taylor's University / Taylor's College kepada mana-mana pelajar adalah mengikut budi bicara mutlak Taylor's University / Taylor's College dan tiada rayuan lanjut akan dilayan.

 • Taylor's University / Taylor's College berhak menolak borang permohonan yang tidak lengkap atau palsu.

 • Terma dan syarat biasiswa boleh diubahsuai dan dipinda dari semasa ke semasa sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Taylor.
Disiplin

 Semua program pengajian yang ditawarkan oleh Taylor

Maklumat Am

Jumlah pembiayaan biasiswa pula bermula dengan jumlah RM2,000 hingga 100% pengecualian yuran pengajian, bergantung pada kursus dan keputusan peperiksaan pemohon. Sekiranya mereka memperolehi keputusan yang lebih cemerlang, jumlah biasiswa yang ditawarkan akan lebih tinggi. 

Cara memohon Taylor's Distinction Award 2019

Ketahui cara bagaimana anda boleh memohon biasiswa ini sekarang
Klik disini untuk ke laman permohonan

Untuk memohon, sila klik butang  berwarna hijau untuk terus ke laman rasmi permohonan. 

Mohon biasiswa secara langsung sekarang!

Kami boleh membantu anda memohon biasiswa ini.

Adakah anda berminat untuk mendapatkan info tentang biasiswa terkini yang sama seperti yang ditawarkan ini?
Jadilah orang pertama yang memohon biasiswa berkenaan sebaik sahaja ianya dibuka!

Biasiswa Popular

semak semua biasiswa

Perlukan
bantuan?
mail