logo

Anugerah Biasiswa Syariah Isra Bank Negara Malaysia

Tarikh Tutup

Lokasi Pengajian

NA

Tahap Pengajian

N/A

Jumlah Pembiayaan

N/A

Butiran biasiswa

Gambaran keseluruhan

Info biasiswa

Anugerah Biasiswa Syariah adalah sebahagian daripada dana untuk mahasiswa Syariah dalam Kewangan Islam. Dana ini ditubuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan penyelidikan, mengukuhkan bakat dan menggalakkan wacana intelektual dalam bidang Syariah dalam Kewangan Islam. Dana ini melambangkan komitmen (BNM) Bank Negara Malaysia ke arah memantapkan pembangunan industri kewangan Islam.

Tarikh tutup

10 September 2016

Kriteria

 • Mendapat Ijazah Sarjana Muda Syariah dari universiti-universiti tempatan atau antarabangsa yang diiktiraf (Ijazah Sarjana Muda Syariah, Muamalat, Perundangan, Undang-undang Islam, Fiqh, Usul al-Fiqh atau yang setaraf dengannya).
 • Mendapat tawaran untuk meneruskan atau sedang mengikuti Sarjana atau Doktor Falsafah kajian dalam Syariah, kewangan Islam atau yang setaraf dengannya dalam mod sepenuh masa.
 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50 (pada skala 4.0), 4.0 (pada skala 5.0), 80% (pada skala titik 100%), lulus dengan kepujian atau yang setaraf dengannya.
 • Memenuhi atau diluluskan keperluan penguasaan bahasa yang ditetapkan oleh program
 • Pemohon TIDAK menerima apa-apa anugerah biasiswa atau bantuan kewangan lain.

Amaun

 • Yuran pengajian akademik – tidak termasuk pendaftaran atau bayaran masuk, deposit dikembalikan, bon peribadi dan penginapan
 • Elaun sara hidup
 • Elaun buku
 • Elaun perkakasan
 • Elaun persidangan

Kursus Pilihan

 • Bidang Syariah
 • Kewangan Islam

Cara memohon

1) Muat Turun Borang Permohonan Anugerah Biasiswa Syariah DI SINI

2) Sertakan sekali dokumen-dokumen berikut:

 • Salinan surat tawaran; surat rasmi kemasukan daripada institusi pengajian tinggi yang mengesahkan penempatan di institusi terbabit
 • Salinan sijil-sijil akademik dan transkrip penuh – Ijazah Sarjana Muda dan / atau Ijazah Sarjana
 • Salinan pengenalan diri / pasport
 • Dua surat sokongan daripada pengadil
 • Satu salinan cadangan tesis – digunakan untuk program oleh penyelidik kursus & penyelidikan.

3) Permohonan hendaklah dihantar dengan tangan atau melalui pos berdaftar atau perkhidmatan kurier tidak lewat daripada 10 September 2016 kepada:

Shari’ah Scholarship Award,
International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), ISRA@INCEIF,
Lorong Universiti A,
59100 Kuala Lumpur

Alamat

Shari’ah Scholarship Award,
International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), ISRA@INCEIF,
Lorong Universiti A,
59100 Kuala Lumpur

Laman web: www.isra.my

Kriteria
NA
Disiplin
NA

Adakah anda berminat untuk mendapatkan info tentang biasiswa terkini yang sama seperti yang ditawarkan ini?
Jadilah orang pertama yang memohon biasiswa berkenaan sebaik sahaja ianya dibuka!

Biasiswa Popular

semak semua biasiswa

Perlukan
bantuan?
mail