logo

Biasiswa Yang Di-Pertuan Agong (BYDPA)

Tarikh Tutup

Lokasi Pengajian

Malaysia/Overseas

Tahap Pengajian

Ijazah Sarjana,PhD

Jumlah Pembiayaan

Biasiswa Penuh

Butiran biasiswa

Gambaran keseluruhan

Permohonan adalah dipelawa daripada semua warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk memohon Biasiswa Yang di-Pertuan Agong (BYDPA) Sesi Pengajian 2020/2021 bagi mengikuti pengajian di peringkat Sarjana dan Kedoktoran (Ph.D) di dalam dan luar negara dalam bidang Sains dan Teknologi, Ekonomi, Undang-undang dan Kewangan Islam.

Kriteria

Pemohon mesti memenuhi semua keperluan di bawah

 • Sebanyak dua belas (12) biasiswa diperuntukkan setiap tahun iaitu enam (6) untuk peringkat Sarjana dan enam (6) biasiswa untuk peringkat Kedoktoran (Ph.D).


 • Penerima BYDPA dikehendaki menandatangani perjanjian dengan Kerajaan dan diwajibkan pulang ke Malaysia untuk berkhidmat di negara ini bagi tempoh tidak kurang dari lima (5) tahun setelah tamat pengajian. 


 • Sekiranya calon yang terpilih adalah terdiri daripada pelajar-pelajar tajaan JPA di peringkat Ijazah Sarjana Muda, mereka masih terikat untuk berkhidmat dengan Kerajaan mengikut tempoh yang telah ditetapkan di bawah penajaan peringkat Sarjana Muda. Kadar gantirugi seperti yang berkuatkuasa pada masa sekarang akan dikenakan sekiranya pelajar melanggar syarat perjanjian yang ditetapkan.


 • Pemohon-pemohon mestilah mengemukakan dokumen-dokumen seperti yang
  dinyatakan di Lampiran B serta memenuhi syarat-syarat permohonan seperti
  berikut:


Syarat-Syarat Umum

 • a) Warganegara Malaysia; dan
  b) Umur tidak melebihi 35 tahun pada tahun memulakan pengajian di universiti

Syarat-Syarat Khusus

 • b) Mempunyai keputusan akademik yang amat cemerlang iaitu CGPA minimum 3.75 atau kelas pertama atau yang setaraf dengannya;
 • c) Calon yang aktif dalam kegiatan ko-kurikulum atau aktiviti kemasyarakatan atau menghasilkan kerja-kerja kreatif dan inovatif akan diberikan keistimewaan;
 • d) Calon yang mahir dalam lebih daripada satu bahasa antarabangsa akan diberikan keistimewaan;
 • e) Telah mendapat tempat atau telah mendapat tawaran pengajian secara
  sepenuh masa dalam bidang Sains dan Teknologi, Ekonomi, Undangundang atau Kewangan Islam di universiti penyelidikan tempatan seperti di Lampiran A1 atau di universiti terkemuka dunia mengikut bidang yang dipersetujui oleh JPA seperti di Lampiran A2; (lampiran A boleh semak terus di laman permohonan biasiswa)
 • f) Senarai kursus di bawah bidang Sains dan Teknologi adalah seperti di Lampiran A3; dan (rujuk di laman rasmi permohonan sewa)
 • g) Pengajian bagi peringkat Sarjana adalah secara mod penyelidikan sahaja yang mewajibkan penyediaan kertas penyelidikan atau disertasi atau tesis.
Disiplin
 • Sains dan Teknologi
 • Ekonomi
 • Undang-undang
 • Kewangan Islam

Cara memohon Biasiswa Yang Di-Pertuan Agong (BYDPA)

Ketahui cara bagaimana anda boleh memohon biasiswa ini sekarang
Klik disini untuk ke laman permohonan
 • Borang Permohonan Biasiswa Yang di-Pertuan Agong (BYDPA) Sesi Pengajian 2020/2021 hendaklah diisi secara dalam talian (on-line), dimuat turun, dicetak, ditandatangani dan dihantar dengan tangan atau melalui pos ke alamat seperti yang ditetapkan.


 • Pemohon boleh mengemukakan permohonan on-line mulai jam 5.00 petang, 10 Februari 2020. Tarikh akhir bagi permohonan on-line dan mengemukakan borang permohonan yang lengkap adalah pada 6 Mac 2020.


 • Pemohon hanya dibenarkan menghantar satu (1) permohonan sahaja.


 • Pemohon dikehendaki menghantar Kertas Cadangan Pengajian (Research Proposal) dalam Bahasa Malaysia/ Bahasa Inggeris untuk pengajian dalam negara atau Bahasa Inggeris bagi pengajian di luar negara. Panduan menulis cadangan penyelidikan/pengajian adalah seperti di LAMPIRAN B1.


 • Pemohon dikehendaki untuk menghantar salinan dokumen/ sijil-sijil yang telah diakui sah semasa mengemukakan permohonan. Dokumen/ sijil-sijil asal perlu
  dibawa semasa menghadiri temuduga.


 • Semua permohonan akan diproses selepas tarikh tutup permohonan. Hanya pemohon yang telah disenarai pendek sahaja yang akan dipanggil untuk menghadiri sesi temu duga. Keputusan pemohon yang berjaya disenarai pendek boleh disemak di portal http://esilav2.jpa.gov.my/.


 • Bagi pemohon yang terdiri daripada kakitangan perkhidmatan awam, pemohon
  hendaklah mengisi borang tambahan iaitu borang JPA(L)LDP1A/96 (Pin.1/2003) dengan pengesahan markah LNPT bagi tahun 2016, 2017 dan 2018 atau 2017, 2018 dan 2019 oleh Ketua Jabatan (Lampiran C).


 • Semua pemohon termasuk ibu bapa pemohon adalah tidak tersenarai dalam senarai hitam peminjam skim pinjaman pelajaran JPA dan tidak melanggar perjanjian dengan pihak Kerajaan.


 • Tiada sebarang rayuan akan diproses sekiranya pemohon gagal untuk disenarai pendek.


 • Tarikh tutup bagi permohonan on-line di http://esilav2.jpa.gov.my/ dan tarikh akhir bagi mengemukakan borang permohonan yang lengkap adalah pada 6 Mac 2020.


 • Bagi pemohon yang disenarai pendek untuk menghadiri temu duga, surat panggilan temu duga akan dikeluarkan secara dalam talian (on-line) melalui laman web http://esilav2.jpa.gov.my/ dan pemohon hendaklah mencetak surat panggilan temu duga tersebut untuk dibawa semasa menghadiri temu duga.
Hubungi

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi :

Alamat:

Sebarang pertanyaan mengenai permohonan Program BYDPA boleh dibuat dengan menghubungi Unit Pengurusan Penawaran Dalam Perkhidmatan di talian 03-8885 3371/ 3879/ 3438/ 3569 atau e-mel di alamat [email protected] .

Mohon biasiswa secara langsung sekarang!

Kami boleh membantu anda memohon biasiswa ini.

Adakah anda berminat untuk mendapatkan info tentang biasiswa terkini yang sama seperti yang ditawarkan ini?
Jadilah orang pertama yang memohon biasiswa berkenaan sebaik sahaja ianya dibuka!

Biasiswa Popular

semak semua biasiswa

Perlukan
bantuan?
mail