Soal Jawab Lazim Berkaitan Permohonan, Saringan Ujian e-UKCG, Temuduga & Keputusan Tawaran Ke Institut Pendidikan Guru (IPG)

Diterbitkan oleh Afterschool.my pada May 05, 2020, 11:43 am

Pelbagai pertanyaan diajukan kepada kami mengenai permohonan ke IPG, tak sempat kami hendak menjawabnya. Memandangkan tahun ini juga tidak ada temuduga secara face to face dijalankan, selain permohonan pun diselaras dibawah sistem UPU, bertambah lagilah soalan yang ditanya. Jangan pening kepala, berikut kami kongsikan soalan lazim yang sering ditanya mengenai permohonan ke IPG termasuk tarikh dan kaedah temuduga yang akan dilaksanakan. 

 

 

PERMOHONAN

 

Bagaimana saya ingin memohon ke IPG?

 • Bagi Program 1, 2 & 3 (Seperti dalam Maklumat Permohonan) Anda mesti membeli Unit ID di Bank Simpanan Nasional (BSN).
 • Bagi Program 4 (Seperti dalam Maklumat Permohonan) Permohonan boleh dilakukan menerusi Portal PISMP dan tertakluk kepada syarat yang telah ditetapkan.

 

Di manakah saya boleh memohon?

 • Bagi Program 1, 2 & 3 : Anda mesti memohon melalui portal UPU-Online .
 • Bagi Program 4 : Anda mesti memohon melalui portal PISMP

 

Di manakah saya boleh mendapat maklumat program yang di tawarkan?

 • Bagi Program 1, 2 & 3 : Anda boleh melayari portal UPU atau menaik turun UPU Pocket.
 • Bagi Program 4 : Anda boleh melayari portal PISMP 

 

Berapakah pilihan program/bidang yang boleh saya pilih dalam permohonan ini?

 • Bagi Program 1, 2 & 3 : Anda boleh membuat 12 pilihan mengikut kelayakan, bagi permohonan IPG pemohon boleh membuat 4 pilihan
 • Bagi Program 4 : Pilihan bidang bagi laluan Khas SMA/ SMU adalah Pendidikan Islam, Manakala Laluan Khas UEC adalah bidang yang ditawarkan di aliran SJKC.

 

Saya telah memenuhi keperluan syarat minimum permohonan tetapi masih gagal membuat pilihan program/bidang?

 • Selain dari memenuhi syarat asas yang ditetapkan , anda juga perlu memenuhi syarat bidang pengkhususan yang dipohon.

 

Berapa kali saya boleh mengemas kini permohonan?

 • Bagi Program 1, 2 & 3 :Anda boleh dikemas kini sehingga tarikh akhir permohonan (17 April 2020)
 • Bagi Program 4 :Anda boleh dikemas kini sehingga tarikh akhir permohonan (31 Mei 2020)

 

Di manakah saya boleh mendapatkan penjelasan lanjut tentang pengisian permohonan terutamanya syarat khusus bidang pengajian yang dipohon?

 • Anda boleh merujuk portal UPU-Online dan naik turun aplikasi UPU-Pocket atau menerusi Portal PISMP : 

 

Tarikh-tarikh penting permohonan ke IPG?

 

SARINGAN e-UJIAN KELAYAKAN CALON GURU (e-UKCG)

 

Apakah e-UKCG?

 • e-UKCG adalah merupakan ujian psikometrik secara atas talian yang digunakan oleh IPGM KPM untuk menyaring calon-calon yang memohon latihan perguruan di IPG. Hanya calon yang lulus e-UKCG layak dipertimbangkan untuk menduduki saringan seterusnya.

 

Bilakah e-UKCG dijalankan?

 • e-UKCG akan dijalankan pada 4 hingga 8 Mei 2020.

 

Bolehkah saya menukar tarikh e-UKCG yang telah ditetapkan?

 • TIDAK. Anda tidak dibenarkan menukar tarikh e-UKCG dan anda perlu bersedia untuk menduduki ujian tersebut pada tarikh yang telah ditetapkan.

 

Bagaimana saya boleh mengetahui status layak e-UKCG?

 • Semakan calon layak e-UKCG boleh dibuat bermula pada 27 April 2020 melalui portal yang ditetapkan. Anda perlu memasukkan ID dan kata laluan untuk membuat semakan.

 

Adakah saya akan ditempatkan di pusat-pusat tertentu untuk menduduki e-UKCG?

 • TIDAK. Anda boleh menduduki e-UKCG di kediaman masing-masing atau di mana-mana tempat yang mempunyai talian internet yang baik.

 

Apakah alat yang boleh digunakan untuk menjawab e-UKCG?

 • e-UKCG hanya boleh dijawab secara atas talian. Oleh itu anda memerlukan talian internet dan digalakkan menggunakan komputer atau komputer riba untuk menjawab e-UKCG dengan lebih selesa. Walau bagaimanapun anda boleh menjawab menggunakan alat-alat lain seperti telefon bimbit atau tablet.

 

Di manakah saya boleh mendapatkan panduan untuk menduduki e-UKCG?

 • Terdiri daripada Bahagian A dan Bahagian B yang MESTI dijawab oleh calon dalam tempoh 45 minit secara online, Calon hanya dibenarkan menjawab sekali sahaja dalam jangkasama yang ditetapkan. (Sekiranya calon tidak menduduki UKCG secara atas talian pada masa yang ditetapkan akan dikira gagal dalam peringkat saringan)
 • Panduan kepada calon untuk menduduki e-UKCG disediakan. Anda boleh memuat turun panduan dan membaca dengan teliti sebelum mula menjawab.

 

Apakah persediaan yang perlu saya lakukan sebelum menduduki e-UKCG?

 • Anda akan ditetapkan tarikh untuk menduduki e-UKCG. Anda perlu peka dengan tarikh yang diberi dan membuat persediaan awal seperti mengenal pasti lokasi yang sesuai untuk menjawab sekiranya tiada talian internet di rumah.
 • Pastikan time zone pada komputer adalah betul.
 • Pastikan anda membaca dan memahami arahan soalan dengan teliti sebelum membuat pengesahan untuk menjawab soalan.
 • e-UKCG mengandungi banyak soalan dan perlu dijawab dalam tempoh masa yang terhad. Oleh yang demikian, anda dinasihatkan untuk menjawab secara spontan. Pilih jawapan yang sesuai dengan diri sendiri.

 

Bolehkah saya berbincang dengan keluarga atau orang lain semasa menjawab e-UKCG?

 • TIDAK. Anda tidak dibenarkan berbincang atau bertanya kepada ahli keluarga atau orang lain semasa menjawab e-UKCG.

 

Setelah saya selesai menjawab e-UKCG dan klik butang hantar, adakah saya boleh menjawab semula ujian tersebut?

 • TIDAK. Anda tidak lagi boleh menjawab e-UKCG setelah hantar.

 

Bagaimana sekiranya berlaku gangguan semasa saya menjawab e-UKCG seperti kerosakan talian internet, terputus bekalan elektrik, kerosakan komputer dan sebagainya?

 • Sekiranya berlaku gangguan seperti di atas yang menyebabkan anda tidak boleh meneruskan ujian, anda boleh mendaftar masuk semula ke sistem e-UKCG setelah gangguan atau kerosakan pulih (pada hari ujian yang sama).

 

PENYEDIAAN RAKAMAN VIDEO

 

Adakah temu duga bersemuka masih dilaksanakan seperti tahun-tahun lepas?

 • TIDAK. Temu duga bersemuka digantikan dengan rakaman video demonstrasi pengajaran ataupun bercerita cerita kanak-kanak.

 

Adakah semua calon yang memohon IPG perlu menyediakan rakaman video?

 • TIDAK. Hanya anda yang layak menduduki e-UKCG sahaja dikehendaki menyediakan rakaman video.

 

Bilakan saya akan dimaklumkan untuk menyediakan rakaman video?

 • Makluman boleh diperolehi semasa anda membuat semakan calon layak e-UKCG bermula pada 27 April 2020 melalui portal yang ditetapkan. Anda perlu memasukkan ID dan kata laluan untuk membuat semakan.

 

Apakah pengisian rakaman video yang perlu saya sediakan?

 • Satu garis panduan lengkap telah disediakan sebagai rujukan anda menyediakan rakaman video yang mengandungi semua perkara yang berkaitan. 
 • Menghasilkan video pengajaran antara 5 ke 7 minit dan muat naik ke aplikasi Youtube. Rakaman video hendaklahdibuat dalam tetapan 'Unlisted' sahaja untuk dibuka dan dinilai oleh panel penilai. Adalah diingatkan bahawa risikoketidakpatuhan kepada perkara ini adalah di bawah tanggungjawab calon sendiri.
 • Hantar link/ URL video pengajaran ke portal PISMP setelah butang setuju terima dilaksanakan. Panduan dan syaratpenyediaan video pengajaran akan dimaklumkan hanya kepada calon yang berjaya dipanggil saringan eUKCG(Sekiranya calon tidak menghantar video pengajaran akan dikira gagal dalam peringkat saringan)
 • Garis panduan panduan tersebut hanya boleh dimuat turun semasa semakan calon layak e-UKCG bermula pada 27 April 2020. Anda dikehendaki membaca dan memahami garis panduan tersebut sebelum memulakan rakaman video.

 

Berapa lamakan tempoh rakaman video yang perlu saya sediakan?

 • Anda diberi tempoh selama 13 hari bermula pada 27 April 2020 hingga 10 Mei 2020 untuk menyediakan rakaman video. Anda dikehendaki menghantar link/url rakaman video kepada IPGM menerusi portal PISMP selewat-lewatnya pada 10 Mei 2020 jam 11.59 malam.

 

Bagaimanakah sekiranya saya tidak mematuhi garis panduan/pengisian rakaman video yang disediakan?

 • Rakaman video anda TIDAK akan dipertimbangkan untuk dinilai oleh panel penilai. Permohonan anda juga TIDAK akan diperaku.

 

Sekiranya saya tidak menghantar rakaman video/menghantar selepas tarikh yang ditetapkan adakah permohonan saya layak dipertimbangkan?

 • Permohonan anda TIDAK LAYAK untuk dipertimbangkan/diperaku.

 

Adakah saya akan dihubungi sekiranya IPGM ingin mendapatkan maklumat tambahan/lanjut tentang diri saya?

 • YA. Dalam tempoh penilaian rakaman video dibuat, anda juga boleh dihubungi oleh panel penilai menerusi panggilan video /Skype/panggilan telefon bagi tujuan mendapatkan maklumat tambahan/lanjut tentang diri anda. Oleh itu, anda dikehendaki bersedia dengan gajet dan aplikasi yang bersesuaian (telefon pintar/komputer riba/PC/Skype) dan kemudahan internet bagi melancarkan perbualan. Anda akan dihubungi terlebih dahulu supaya anda bersedia dengan Tarikh dan masa yang sesuai untuk mengadakan perbualan.

 

Apakah tindakan yang akan dikenakan sekiranya saya memuat naik rakaman video dalam mana-mana media sosial?

 • Semua rakaman video yang dihantar adalah menjadi hak milik KPM. Justeru, anda tidak dibenarkan memuat naik rakaman video tersebut di mana-mana media sosial. Sekiranya anda didapati melakukan perkara tersebut, permohonan anda akan TERBATAL dengan serta merta.

 

TAWARAN DAN PENEMPATAN

 

Bagaimana saya hendak semak sekiranya berjaya atau gagal dalam permohonan ke IPG?

 • Calon yang telah menduduki UKCG dan menghantar video pengajaran dan tidak menerima sebarang maklumat dalam tempoh satu (1) bulan selepas tarikh pendaftaran adalah dianggap tidak berjaya. IPG KPM tidak akan mengeluarkan maklumat secara bertulis kepada calon.
 • Calon dinasihatkan menyemak status permohonan mereka dari semasa ke semasa untuk status panggilan UKCG, penghantaran link/ url video pengajaran dan juga tawaran mengikuti pengajian di institusi yang ditetapkan.

 

Bolehkah saya menolak tawaran?

 • Sekiranya anda menolak tawaran anda tidak akan mendapat tawaran lain.

 

Bolehkah saya menukar program/bidang pengajian?

 • Anda TIDAK dibenarkan menukar program/bidang pengajian kerana tawaran adalah muktamad.

 

Bolehkah saya menukar tempat pengajian?

 • Anda TIDAK dibenarkan menukar tempat pengajian kerana keputusan tawaran adalah muktamad.

 

Bolehkah saya menangguh pendaftaran?

 • Anda TIDAK boleh tangguhkan pendaftaran.

 

Adakah saya boleh membuat rayuan?

 • TIDAK boleh merayu.

 

Bilakah saya boleh menyemak keputusan?

 • Pemohon boleh menyemak keputusan pada 3 Jun 2020

 

Di manakah saya boleh menyemak keputusan tawaran?

 • Keputusan boleh disemak di UPUOnline. Atau menerusi Portal PISMP
 • Maklumat sokongan yang boleh membantu pemohon boleh didapati di :
  • ~ Maklumat berkaitan pengambilan PISMP tahun 2020 boleh diakses menerusi portal PISMP :https://pismp.moe.gov.my
  • ~ Maklumat terkini berkaitan proses pengambilan PISMP 2020 boleh diakses menerusi portal PISMP : https://pismp.moe.gov.my/kalendar.cfm
  • ~ Maklumat berkaitan Proses Saringan dan Tarikh-tarikh penting Pengambilan PISMP 2020 : https://pismp.moe.gov.my/maklumat_penting.cfm
  • ~ Maklumat lain yang berkaitan boleh juga dilayari di facebook Jabatan Pengambilan dan Penempatan Pelajar, IPGM : https://www.facebook.com/Jabatan-Pengambilan-dan-Penempatan-Ipgm-Kpm-100358478320097
  • ~ Sebarang pertanyaan boleh diemel : Jabatan Pengambilan dan Penempatan Pelajar : [email protected] atau   [email protected]

 

Diharapkan dengan perkongsian ini dapat membantu anda membuat persediaan yang rapi kelak. Untuk artikel berkaitan kerjaya sebagai guru, panduan memilih hala tuju pendidikan yang baik, tarikh-tarikh penting permohonan masuk ke universiti dan sebagainya, boleh klik artikel berkaitan kami dibawah. 

 

ARTIKEL BERKAITAN

BERITA BERKAITAN
Berita Terkini

Perlukan
bantuan?
mail