University banner

Master Of Business Administration (Muamalah)

View All Courses
 • icons
  Mode
  Full Time
 • icons
  Level
  Master
 • icons
  Duration
  1.5 Years
 • icons
  Intake
  N/A
 • icons
  Tution Fees
  RM 12,330

Would you like to apply to KUIS - Selangor International Islamic University College?

COURSE OVERVIEW

Di akhir program ini graduan berupaya untuk:

 i. Menguasai dan mengintegrasi ilmu aqli dan naqli dalam bidang pengurusan dan muamalah.

ii. Mengaplikasikan ilmu pengurusan dan muamalah dengan efektif dan effisyen.

iii. Berfikir dan menyelesaikan masalah secara kritikal, kreatif dan innovative berdasarkan al-Quran dan

as Sunnah.

iv. Berkomunikasi dan berkemampuan sebagai ahli kumpulan atau ketua yang efektif.

v. Menghasilkan penyelidikan dalam bidang pengurusan dan muamalah.

vi. Mentadbir dan mengambilkira prinsip dan falsafah pengurusan dan muamalah.

vii. Mengamalkan tingkahlaku yang bersesuaian dengan etika profession, nilai dan tanggungjawab

berkaitan pengurusan dan muamalah.

viii. Menganjurkan pembangunan sosio budaya berlandaskan islam dalam masyarakat melalui kapasiti

akademik dan professional.

ix. Menafsir dan menyelesaikan isu berkaitan pengurusan dan muamalah.

x. Mengenalpasti peluang, menunjukkan sikap yang betul, ilmu dan kemahiran dalam bidang berkaitan

pengurusan dan muamalah

ENTRY REQUIREMENTS

Exams
Detailed entry requirements

 

 • Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.50 atau yang setara dengannya seperti yang diterima oleh Senat PPT; atau 
 • Ijazah Sarjana Muda atau yang setara dengannya tetapi tidak mencapai PNGK 2.50, boleh diterima masuk tertakluk kepada minimum lima (5) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang relevan. 
 • Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mendapat sekurang-kurangnya lulus Bahasa Arab di peringkat SPM atau yang setaraf dengannya.
 • Bagi calon yang tidak mempunyai asas Bahasa Arab, calon dikehendaki untuk mengambil kursus Intensif Bahasa Arab.

Please fill in the details below to contact KUIS - Selangor International Islamic University College

Thinking of studying at
KUIS - Selangor International Islamic University College?

logo
We can help youchoose the best Courses in this Institution. Fill out details below for your FREE consultation.
Talk to us

Are you enrolled at this institution?

question

Have Questions About
KUIS - Selangor International Islamic University College?

View All 43 Courses

Need help?
mail