Perbezaan Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) Laluan Khas & Laluan Murid Berkeperluan Khas (MBK)

Diterbitkan oleh Afterschool.my pada Aug 10, 2016, 10:13 am

Setiap tahun Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) membuka tawaran kepada pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang berumur 20 tahun ke bawah dimana pada tahun ini merujuk kepada lepasan SPM tahun 2019, 2020 dan 2021 yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dibawah KPM. 

 

Program ini ditaja sepenuhnya oleh KPM (sambung belajar percuma dan diberi elaun) dan jaminan kerja sebagai guru di sekolah kerajaan (sekolah rendah kebangsaan) selepas tamat pengajian kelak.  Terdapat dua laluan untuk program PISMP ini iaitu laluan perdana dan laluan murid berkeperluan khas (MBK). Kedua-duanya mempunyai perbezaan dari segi syarat kelayakan akademik, had umur pemohon dan lain-lain. Untuk perbandingan antara kedua-dua laluan, baca sehingga akhir artikel ini. 

 

 

LALUAN PERDANA

 • Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
 • Program ini dikhususkan untuk melatih bakal guru di Institut Pendidikan Guru (IPG) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam pelbagai bidang pengkhususan bagi keperluan di sekolah rendah.
 • Pemohon dikehendaki mengikuti Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) selama tiga (3) semester di IPG berkenaan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
 • Pemohon yang LULUS PPISMP akan diberikan Sijil Tamat PPISMP dan DITAWARKAN mengikuti pengajian PISMP selama empat (4) tahun atau dua belas (12) semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
 • PPISMP dan PISMP dilaksanakan secara Sepenuh Masa.
 • Ditaja sepenuhnya oleh KPM, tamat pengajian bekerja dibawah KPM

 

SYARAT DAN KELAYAKAN ASAS LALUAN PERDANA

 • Warganegara Malaysia.
 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2022 iaitu lahir pada atau selepas 30 Jun 2002.
 • Sihat tubuh badan.
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum.
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan memperoleh gred cemerlang dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran.
 • Memperoleh sekurang-kurangnya gred kepujian dalam mata pelajaran yang berikut iaitu:
  • a. Bahasa Melayu;
  • b. Sejarah; dan
  • c. Bahasa Inggeris
 • Memenuhi syarat bidang pengkhususan. (Rujuk syarat bidang pengkhususan dalam permohonan online)

 

BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DITAWARKAN DIBAWAH LALUAN PERDANA

                                         Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT)

 

LALUAN MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK)

 • Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Laluan Khas Murid Berkeperluan Khas (MBK).
 • Program ini dikhususkan untuk calon murid berkeperluan khas bagi mengikuti pengajian di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai bidang pengkhususan bagi keperluan di sekolah rendah.
 • Pemohon dikehendaki mengikuti Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) selama tiga (3) semester di IPG berkenaan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
 • Pemohon yang LULUS PPISMP akan diberikan Sijil Tamat PPISMP dan DITAWARKAN mengikuti pengajian PISMP selama empat (4) tahun atau dua belas (12) semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
 • PPISMP dan PISMP dilaksanakan secara Sepenuh Masa.
 • Ditaja sepenuhnya oleh KPM, tamat pengajian bekerja dibawah KPM

 

SYARAT DAN KELAYAKAN ASAS MBK

 • Warganegara Malaysia.
 • Umur tidak melebihi 22 tahun pada 30 Jun 2022.
 • Sihat tubuh badan (tidak termasuk konteks ketidakupayaan dan tertakluk kepada pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bil.2/2017).
 • Boleh mengurus diri sendiri.
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum.
 • Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).
 • Memperolehi sekurang-kurangnya gred KEPUJIAN di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mana-mana 6 mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris serta LULUS Sejarah dengan mengambil kira syarat akademik yang ditetapkan.
 • Memenuhi syarat bidang pengkhususan. (klik syarat bidang pengkhususan untuk semak syarat kelayakan akademik dan lain-lain) 

 

BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DITAWARKAN DIBAWAH MBK

 

PERBEZAAN LALUAN PERDANA & LALUAN MBK PISMP

Terdapat beberapa perbezaan yang boleh dilihat dengan merujuk gambar dibawah. Laluan MBK merujuk kepada guru yang bakal mengajar murid di kelas pendidikan khas dimana syarat kelayakan akademik, umur lebih rendah berbanding laluan perdana yang mengajar murid normal lain. 

 

 

TIDAK LAYAK MEMOHON JIKA :

 • Pemohon yang sedang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) di IPG atau Ijazah Sarjana Muda Pendidikan di institusi-institusi pendidikan tajaan Kementerian Pendidikan Malaysia.
 • Pemohon yang dikenakan tindakan tatatertib atau sedang dalam proses tindakan tatatertib semasa dalam perkhidmatan awam atau latihan yang dianjurkan oleh agensi kerajaan.
 • Pemohon yang pernah mengikuti program ikhtisas di Institut Pendidikan Guru, tetapi gagal dalam peperiksaan dan ditamatkan daripada program.
 • Pemohon yang pernah atau sedang disabitkan dengan kesalahan penyalahgunaan dadah, jenayah atau tindakan mahkamah.

 

CARA MEMOHON KE PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) IPG 

 • Permohonan hanya boleh dibuat secara dalam talian (online) dengan melayari laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia mulai 15 Mac 2022. Klik MOHON KE IPG untuk permohonan.
 • Permohonan akan ditapis berdasarkan syarat kelayakan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh KPM. Pemohon yang terpilih mesti menduduki dan LULUS /PERAKU Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG), temu duga secara dalam talian dan video kecergasan fizikal (VKF).
 • Pemohon dinasihatkan untuk menyemak ujian saringan yang dilakukan dengan klik Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG), temu duga secara dalam talian, video kecergasan fizikal (VKF), syarat bidang pengkhususan serta kalendar aktiviti sebelum membuat permohonan.
 • Pemohon dibenarkan mengemukakan SATU (1) permohonan dan boleh mengemaskini pada bila-bila masa sahaja sehingga tarikh permohonan ditutup.
 • Permohonan hendaklah disahkan dan dihantar sebelum tarikh tutup permohonan. Permohonan yang berjaya dihantar akan menerima nombor rujukan sebagai pengesahan.
 • Maklumat yang tidak benar dan tidak lengkap boleh mengakibatkan permohonan ditolak.

 

MAKLUMAT PENTING BERKAITAN PERMOHONAN & PENAWARAN

 • Maklumat berkaitan status permohonan yang berjaya menduduki e-UKCG boleh disemak menerusi https://pismp.moe.gov.my mulai 15 April 2022.
 • Pemohon yang berjaya ditawarkan pengajian hendaklah bersetuju dan patuh dengan terma-terma dalam surat tawaran dan Perjanjian Pendidikan Guru KPM Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.
 • Pemohon perlu menyemak tarikh-tarikh penting (LAMPIRAN B) Proses Pengambilan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Jun 2022, walau bagaimanapun KPM berhak meminda sebarang aktiviti dan tarikh mengikut keperluan semasa.

 

PERINGATAN

Pemohon yang didapati memberi maklumat salah/tidak benar/manipulasi maklumat dalam borang permohonan akan diambil tindakan dengan menarik balik surat tawaran dan dikenakan tindakan undang-undang di bawah Kanun Keseksaan [Akta 574]. Maklumat ini akan disemak secara terperinci pada hari pendaftaran dan selama tempoh pengajian.

 

TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 15 APRIL 2022 (11.59 MALAM)

Sekiranya ada sebarang pertanyaan berkaitan dengan permohonan, sila hubungi alamat berikut

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

ARAS 1-3, BLOK 2250 JALAN USAHAWAN 1

63000 CYBERJAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

(u.p: Jabatan Pengambilan dan Penempatan, Pusat Hal Ehwal Pelajar)

No. Telefon : 03-8312 6693/6731/6768/6760/6769

 email : [email protected]

 

ARTIKEL BERKAITAN

Semoga berjaya!. 

BERITA BERKAITAN
Berita Terkini

Perlukan
bantuan?
mail