logo

Biasiswa Dana Sin Chew Daily

Tarikh Tutup

Lokasi Pengajian

Malaysia

Tahap Pengajian

Diploma,Ijazah Sarjana Muda

Jumlah Pembiayaan

Bayaran Pelbagai

Butiran biasiswa

Gambaran keseluruhan

Untuk memberi subsidi kepada pelajar yang memerlukan bantuan kewangan untuk menamatkan pendidikan pasca menengah mereka di dalam negara dan membantu mereka melanjutkan pengajian dalam program diploma/ijazah secara percuma yang ditawarkan oleh institusi pengajian tinggi tempatan.


Tabung pendidikan ini memberi penekanan kepada semangat kemanusiaan, mengambil berat terhadap kumpulan yang dingin dan kurang bernasib baik serta membantu dalam meningkatkan tahap pendidikan sosial.

Kriteria

Pemohon mesti memenuhi semua keperluan di bawah

 • Pemohon mestilah warganegara Malaysia yang lahir pada atau selepas 1 Januari 1997.
 • Keputusan Peperiksaan Percubaan tidak layak untuk anugerah biasiswa. Setiap orang layak memohon 1 atau 2 kursus. Jika memohon 2 kursus, kriteria adalah seperti berikut:
  • a) 2 kursus berbeza dari 1 universiti/ kolej.
  • b) 1 kursus daripada 2 universiti/ kolej yang berbeza.
 • Pemohon mesti memahami biasiswa ini bukan anugerah wang tunai, tetapi akan dalam bentuk kursus akademik yang akan ditawarkan oleh institusi pendidikan yang mengambil bahagian dengan potongan terus daripada yuran pengajian (perbelanjaan sara hidup tidak termasuk). Oleh itu, adalah dinasihatkan untuk mengukur kos sara hidup asas sebelum meneruskan permohonan.
 • Pelajar mesti memiliki keputusan yang baik dalam SPM/A-Level/ STPM/ UEC atau kelayakan lain yang setaraf dengannya. Pelajar yang belum mendapat keputusan akhir atau sijil tidak layak memohon.
 • Pelajar mesti aktif dalam sukan dan aktiviti kokurikulum.
 • Pelajar tidak boleh terikat atau menerima sebarang bantuan kewangan atau ganjaran daripada organisasi atau institusi pendidikan lain.
 • Hanya calon yang disenarai pendek akan dimaklumkan untuk temu duga oleh Kolej/Universiti masing-masing.
 • Pemohon hendaklah mengemukakan salinan asal keputusan peperiksaan dan semua dokumen lain yang berkaitan semasa temu duga.
 • Keputusan jawatankuasa pemilihan dalam semua perkara berkaitan pemilihan anugerah biasiswa adalah muktamad dan tiada rayuan, pertanyaan atau surat-menyurat akan dilayan.
 • Pelajar mesti memenuhi syarat minimum yang ditetapkan oleh Kolej/Universiti untuk layak untuk pemilihan.
 • Kolej, universiti dan kursus yang berbeza mempunyai syarat kemasukan yang berbeza. Sila log masuk ke laman web rasmi Dana Pendidikan Harian Sin Chew ( https://scedufund.sinchew.com.my/ ) atau berhubung terus dengan kolej atau universiti berkenaan untuk maklumat lanjut.
 • Penerima tidak boleh memberhentikan atau menukar Kursus atau mengambil sebarang pekerjaan sepenuh atau separuh masa semasa mengikuti Kursus tersebut tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada "SCMCB" atau Kolej/Universiti berkenaan melainkan pekerjaan tersebut adalah sebahagian dan petak atau berkaitan dengan kata Kursus.
 • Penerima tidak dibenarkan menyertai sebarang bentuk aktiviti yang menyalahi undang-undang atau menyertai mana-mana organisasi yang menyalahi undang-undang yang pada pendapat "SCMCB" atau The College/University akan memalukan atau mencemarkan nama baik semua pihak yang berkenaan sepanjang tempoh pengajian.
 • Penerima hendaklah menghadiri semua kelas, kuliah, tutorial dan pelajaran seperti yang dikehendaki oleh Kursus tersebut dengan kerap dan bersungguh-sungguh melainkan jika dia tidak layak dari segi perubatan untuk berbuat demikian.
 • Pemohon mesti memenuhi syarat minimum yang ditetapkan oleh Kolej/Universiti untuk layak menerima anugerah biasiswa semester berikutnya. Penerima dikehendaki mematuhi semua peraturan dan peraturan Kolej/Universiti yang mengambil bahagian pada setiap masa dan diharapkan untuk berkelakuan dengan terhormat.
 • Kolej/Universiti yang mengambil bahagian dan “SCMCB” tidak bertanggungjawab untuk melanjutkan anugerah melebihi tempoh akademik sedia ada.
 • “SCMCB” berhak untuk menambah atau meminda peraturan dan peraturan yang terkandung dan kursus/program yang disenaraikan di sini tanpa notis terlebih dahulu. Tiada sebarang aduan akan dilayan.
 • Sekiranya berlaku sebarang konflik antara versi Cina dan Inggeris seperti yang dinyatakan dalam aplikasi ini, versi Inggeris akan diutamakan dan hendaklah menjadi teks tafsiran utama dan utama.
 • Anugerah tersebut tidak ditawarkan secara langsung oleh "SCMCB" tetapi akan dalam bentuk pengecualian yuran pengajian untuk kursus akademik yang akan ditawarkan oleh institusi pendidikan yang mengambil bahagian melalui "SCMCB". Penerima mungkin dikehendaki menandatangani perjanjian biasiswa dengan Kolej/Universiti yang mengambil bahagian jika perlu.
 • Untuk semak senarai IPT, kursus yang ditawarkan berserta syarat kelayakan klik : TABUNG PENDIDIKAN SIN CHEW DAILY


Disiplin

Semua bidang pengajian diploma dan ijazah dalam senarai institusi. Klik disini untuk semak senarai institusi.

Maklumat Am

Yuran pengajian. 

Cara memohon Biasiswa Dana Sin Chew Daily

Ketahui cara bagaimana anda boleh memohon biasiswa ini sekarang
Klik disini untuk ke laman permohonan
 • Pemohon dikehendaki mendaftar secara dalam talian sebagai ahli melalui laman web Rasmi Tabung Pendidikan Harian Sin Chew.

 • Setelah berjaya mendaftar, pemohon perlu log masuk untuk mengaktifkan borang E-permohonan melalui laman web Sin Chew Education Fund.

 • Borang E-permohonan mesti diisi dengan lengkap dan melengkapkan langkah-langkah berikut untuk permohonan menjadi sah.
 • Simpan borang permohonan sebagai fail PDF, dan kemudian gunakan fungsi "Isi & Tandatangan" Adobe Acrobat Reader untuk menandatangani dan mengisi butiran peribadi anda pada halaman terakhir borang.
 • Muat naik borang permohonan PDF yang ditandatangani ke pautan Google Drive yang anda sediakan sebelum ini.
 • Mereka yang gagal melengkapkan langkah di atas akan dianggap tidak sah.
 • Rujukan gambar untuk penyerahan dokumen: (Muat turun PDF, 5.31MB)


**Sila ambil perhatian bahawa sebarang butiran palsu, maklumat, dokumen, fakta material yang tidak benar atau salah nyata akan menyebabkan anda kehilangan kelayakan. Borang permohonan hendaklah diserahkan secara elektronik dan ditandatangani dengan sewajarnya, dan mesti disertakan dengan dokumen yang diperlukan yang dimuat naik ke dalam Google Drive (tukar tetapan folder kepada Awam) sebelum tarikh tutup yang diterbitkan. Tarikh Akhir Permohonan: 14 hari selepas keputusan SPM/STPM diumumkanAdakah anda berminat untuk mendapatkan info tentang biasiswa terkini yang sama seperti yang ditawarkan ini?
Jadilah orang pertama yang memohon biasiswa berkenaan sebaik sahaja ianya dibuka!

Biasiswa Popular

semak semua biasiswa

Perlukan
bantuan?
mail