logo

Biasiswa Dana Sin Chew Daily

Tarikh Tutup

Lokasi Pengajian

Malaysia

Tahap Pengajian

Diploma,Ijazah Sarjana Muda

Jumlah Pembiayaan

Bayaran Pelbagai

Butiran biasiswa

Gambaran keseluruhan

Biasiswa ini ditawarkan untuk membantu pelajar yang kurang berkemampuan melanjutkan pengajian dalam kursus diploma / ijazah.

Diharapkan dengan biasiswa ini dapat mempertingkatkan lagi nilai kemanusiaan dan tanggungjawab sosial dalam membantu golongan yang  memerlukan melalui peningkatan meningkatkan tahap pendidikan mereka. 

Permohonan biasiswa dalam talian ditutup 23 Mac 2019 dan penghantaran permohonan dan dokumen adalah 27 Mac 2019. 

Kriteria

Pemohon mesti memenuhi semua keperluan di bawah

 • Pemohon mestilah warganegara Malaysia yang dilahirkan pada atau selepas 1 Januari 1996.


 • Pemohon hanya layak membuat satu permohonan sahaja.


 • Pemohon mesti memahami bahawa biasiswa bukan anugerah tunai, tetapi akan menjadi kursus akademik yang ditawarkan oleh institusi pendidikan yang mengambil bahagian dengan potongan langsung dari yuran pengajian (perbelanjaan hidup dikecualikan). Kos sara hidup asas sebelum meneruskan permohonan.


 • Pelajar mesti mempunyai keputusan yang baik dalam SPM / A-Level / STPM / UEC atau kelayakan yang setaraf dengannya. Pelajar yang belum memperoleh keputusan akhir atau sijil tidak layak memohon.


 • Pelajar mesti aktif dalam sukan dan aktiviti kokurikulum.


 • Pelajar tidak boleh terikat atau menerima apa-apa bantuan kewangan atau ganjaran dari organisasi atau institusi pendidikan lain.


 • Hanya calon yang disenarai pendek akan dimaklumkan untuk temuduga oleh Kolej / Universiti masing-masing.


 • Pemohon mesti mengemukakan salinan asal keputusan peperiksaan dan semua dokumen lain yang berkaitan semasa temu duga.


 • Keputusan jawatankuasa pemilihan dalam semua perkara adalah muktamad dan tiada rayuan, pertanyaan atau surat-menyurat akan dilayan.


 • Pelajar mesti memenuhi keperluan minimum yang ditetapkan oleh Kolej / Universiti untuk memenuhi syarat untuk pemilihan. Kolej yang berbeza, universiti dan kursus mempunyai keperluan pengisian yang berbeza. Sila log masuk ke Sin Chew laman web rasmi Tabung Pendidikan Harian (http://www.sinchew.com.my/scedufund) atau berhubung terus dengan kolej atau universiti yang berkenaan untuk maklumat lanjut.


 • Penerima tidak boleh memberhentikan atau menukar kursus atau untuk mengambil apa-apa pekerjaan sepenuh atau separuh masa semasa dalam pengajian tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada "SCMCB" atau Kolej / Universiti berkenaan melainkan pekerjaan itu adalah sebahagian atau berkaitan dengan Kursus pengajian. 


 • Penerima tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam apa-apa bentuk aktiviti haram atau menyertai mana-mana pertubuhan menyalahi undang-undang yang pada pendapat "SCMCB" atau Kolej / Universiti akan memalukan atau menyebabkan keburukan kepada semua pihak yang berkenaan sepanjang tempoh pengajian.


 • Penerima wajib menghadiri semua kelas, ceramah, tutorial dan pengajaran seperti yang dikehendaki oleh Kursus tersebut secara teratur dan dengan tekun melainkan dia tidak sesuai untuk berbuat demikian.


 • Pemohon mesti memenuhi keperluan minimum yang ditetapkan oleh Kolej / Universiti untuk melayakkannya menerima semula anugerah biasiswa ini pada semester depan. 


 • Penerima dikehendaki untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan-peraturan Kolej / Universiti yang mengambil bahagian pada setiap masa dan dijangka berkelakuan / sendiri Dengan cara yang dihormati.


 • Kolej / Universiti yang mengambil bahagian dan "SCMCB" tidak diwajibkan untuk melanjutkan penganugerahan di luar tempoh akademik yang sedia ada.


 • "SCMCB" berhak untuk menambah atau meminda peraturan dan peraturan yang terkandung dan kursus / program yang disenaraikan di sini tanpa notis terlebih dahulu. Tiada sebarang aduan yang akandilayan.


 • Sekiranya terdapat sebarang konflik antara versi Cina dan Bahasa Inggeris seperti yang dinyatakan dalam permohonan ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai dan hendaklah menjadi teks utama dan tafsiran utama.


 • Anugerah itu tidak ditawarkan secara langsung oleh "SCMCB" tetapi akan berada di dalam bentuk pengecualian yuran pengajian bagi kursus-kursus akademik yang ditawarkan oleh institusi pendidikan yang mengambil bahagian melalui "SCMCB". 


 • Penerima dikehendaki untuk menandatangani perjanjian biasiswa dengan yang mengambil bahagian Kolej / Universiti jika perlu.


 • Pemohon yang tidak berjaya daripada "Sin Chew Daily Tabung Pendidikan 2021" layak untuk pemilihan biasiswa tambahan di bawah "Sin Chew Readers Study Aid Project" (Terma & Syarat).
Disiplin

Semua bidang pengajian diploma dan ijazah dalam senarai institusi. Klik disini untuk semak senarai institusi.

Maklumat Am

Yuran pengajian. 

Cara memohon Biasiswa Dana Sin Chew Daily

Ketahui cara bagaimana anda boleh memohon biasiswa ini sekarang
Klik disini untuk ke laman permohonan
 • Pemohon dikehendaki mendaftar secara dalam talian sebagai ahli melalui laman web rasmi Dana Pendidikan Sin Chew.
 • Sebaik sahaja berjaya didaftarkan, pemohon mesti log masuk untuk mengaktifkan borang E-permohonan melalui laman web Dana Pendidikan Sin Chew.
 • Borang E-permohonan mesti diisi dan dicetak sepenuhnya.
 • Setelah menandatangani borang permohonan yang dicetak, sila lampirkan dokumen yang berkaitan, dan hantar ke alamat yang ditunjukkan di bawah.
 • Untuk semakan dokumen SILA KLIK DISINI.Sila ambil perhatian bahawa sebarang butir-butir palsu, maklumat, dokumen, fakta material yang tidak benar atau salah nyata akan menyebabkan anda kehilangan kelayakan. Borang permohonan hendaklah dihantar secara elektronik dan dicetak dengan jelas dan mesti disertakan dengan dokumen yang diperlukan dan mesti dikemukakan sebelum tarikh tutup permohonan. Kursus yang dipilih dan kolej / universiti mesti ditulis dengan jelas atau dicetak di sudut kiri atas sampul surat. "Dana Pendidikan Sin Chew Daily" dan dihantar ke alamat berikut :


Sin Chew Daily Education Fund
Sin Chew Media Corporation Berhad (Corp Comm & Promotion Dept)
19 Jalan Semangat,
46200 Petaling Jaya,
Selangor.Mohon biasiswa secara langsung sekarang!

Kami boleh membantu anda memohon biasiswa ini.

Adakah anda berminat untuk mendapatkan info tentang biasiswa terkini yang sama seperti yang ditawarkan ini?
Jadilah orang pertama yang memohon biasiswa berkenaan sebaik sahaja ianya dibuka!

Biasiswa Popular

semak semua biasiswa

Perlukan
bantuan?
mail