logo

Biasiswa Kerajaan Taiwan

Tarikh Tutup

Lokasi Pengajian

Overseas

Tahap Pengajian

Ijazah Sarjana Muda

Jumlah Pembiayaan

Biasiswa Penuh

Butiran biasiswa

Gambaran keseluruhan

Kementerian Pendidikan Taiwan, R.O.C menawarkan Program Biasiswa Taiwan (juga dikenali sebagai ) untuk menggalakkan pelajar cemerlang Malaysia untuk menjalankan pengajian ijazah di Taiwan dan membiasakan diri dengan persekitaran akademik 

Kriteria

Pemohon mesti memenuhi semua keperluan di bawah

Pemohon mestilah warganegara Malaysia dengan sekurang-kurangnya STPM, UEC, Diploma bertauliah,

 • A-Level, Asasi, program Matrikulasi atau mana-mana akademik yang setara kelayakan, dengan rekod akademik yang cemerlang, dan berakhlak mulia.
 • Individu yang berada dibawah mana-mana kategori berikut tidak layak untuk memohon:
  • Warganegara ROC atau pelajar Cina luar negara atau memegang Sijil Penduduk Tetap ROC.
  • Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara versi Inggeris dan versi Cina, versi Cina akan diutamakan.
  •  Telah dan sedang mengekalkan status pelajar di mana-mana universiti/kolej di Taiwan atau yang telah mendaftar untuk memulakan pengajian di universiti/maktab. Sekatan ini tidak terpakai kepada pelajar yang akan menamatkan pengajian selepas tamat ijazah pada tahun itu. Mereka layak memohon untui mendapatbBiasiswa bagi melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.
  • Belajar di Taiwan untuk ijazah di peringkat yang sama dan berhasrat untuk mendaftar.
  • Pelajar pertukaran atau pelajar dwi/bersama yang telah diterima masuk ke universiti/kolej di Taiwan mengikut kerjasama akademik perjanjian antara universiti/kolej tersebut dan universiti/kolej luar negara.
  • Seseorang yang telah menjadi penerima Biasiswa Taiwan sebanyak lima orang
  • tahun.
  • Pernah mendapat Biasiswa Taiwan atau MOE Huayu sebelum ini
  • Telah menerima sebarang biasiswa atau subsidi lain daripada mana-mana Taiwan Institusi kerajaan (organisasi) atau mana-mana institusi pendidikan di Taiwan,
  • selain daripada sebarang subsidi yang disediakan untuk penerima Biasiswa Taiwan oleh mereka universiti/kolej untuk menampung jumlah tertunggak jika jumlah jumlah tuisyen dan yuran lain melebihi had biasiswa.
Disiplin
NA

Cara memohon Biasiswa Kerajaan Taiwan

Ketahui cara bagaimana anda boleh memohon biasiswa ini sekarang
Klik disini untuk ke laman permohonan

Pemohon mesti memohon terus ke universiti/kolej untuk kemasukan dalam tarikh akhir permohonan. Setiap universiti/kolej menetapkan tarikh akhir permohonannya sendiri. Pemohon mesti menyerahkan dokumen berikut kepada Taipei Economic and Cultural Pejabat di Malaysia sebelum 31 Mac 2022:

(i) Borang Permohonan Biasiswa Taiwan.

(ii) Satu salinan pasport pemohon.

(iii) Satu salinan anugerah akademik tertinggi mereka dan ahli akademik yang berkaitan transkrip. Permohonan mestilah mematuhi peruntukan Subperenggan 2 Perenggan 1 Perkara 7 Peraturan-Peraturan KPM Berkenaan

Adakah anda berminat untuk mendapatkan info tentang biasiswa terkini yang sama seperti yang ditawarkan ini?
Jadilah orang pertama yang memohon biasiswa berkenaan sebaik sahaja ianya dibuka!

Biasiswa Popular

semak semua biasiswa

Perlukan
bantuan?
mail