logo

Biasiswa Cagamas

Tarikh Tutup

Lokasi Pengajian

Malaysia

Tahap Pengajian

Ijazah Sarjana Muda

Jumlah Pembiayaan

Biasiswa Penuh

Butiran biasiswa

Gambaran keseluruhan

Cagamas Berhad (Cagamas), ditubuhkan pada tahun 1986 untuk menggalakkan pemilikan rumah dan pertumbuhan pasaran mortage sekunder di Malaysia. Cagamas mengeluarkan sekuriti hutang untuk membiayai pembelian pinjaman perumahan daripada peminjam utama. Penyediaan kecairan pada kos yang munasabah kepada peminjam utama pinjaman perumahan untuk tujuan menggalakkan pembesaran pembiayaan untuk rumah dengan kos yang lebih murah.


Biasiswa yang ditawarkan setiap tahun ini terbuka kepada pemohon yang bakal atau telah mengikuti pengajian peringkat ijazah pertama sehingga empat (4) tahun di dalam negara.

Kriteria

Pemohon mesti memenuhi semua keperluan di bawah

SYARAT UMUM

 • Anda mestilah warganegara Malaysia di bawah umur 25 tahun;
 • Mempunyai keputusan akademik yang baik dalam SPM/STPM atau setaraf (dengan kredit dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris);
 • Mestilah pelajar sepenuh masa dan telah mendapat kemasukan ke mana-mana kursus yang berkaitan dengan bidang pengajian yang disenaraikan di sini, yang telah diluluskan dan diakreditasi oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), di kolej atau universiti di Malaysia seperti yang diluluskan oleh Cagamas;
 • Tidak menerima sebarang biasiswa, bantuan kewangan atau anugerah lain daripada mana-mana institusi, organisasi atau yayasan;
 • Tidak pernah ditamatkan perkhidmatan atau tidak lagi menerima sebarang biasiswa, bantuan kewangan atau anugerah lain daripada mana-mana institusi, organisasi atau yayasan, kerana tindakan tatatertib terhadap pemohon; dan
 • Permohonan hanya akan dipertimbangkan jika memenuhi kriteria kelayakan; bidang pengajian khusus dan senarai kolej dan universiti yang diluluskan oleh Cagamas.
 • Pendapatan bulanan isi rumah maksimum tidak melebihi RM4,000. Pemohon wajib memberikan maklumat tentang pendapatan ibu bapa;
 • Tawaran biasiswa tertakluk kepada penerimaan terma dan syarat perjanjian biasiswa dengan Cagamas
 • Penerima biasiswa perlu memenuhi syarat seperti yang ditetapkan dalam perjanjian biasiswa termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mengekalkan 'Purata Nilai Gred Kumulatif' (CGPA) minimum 3.00 atau mencapai minimum 'Kelas Kedua Atas' dalam peperiksaan akhir.


SYARAT-SYARAT PENAJAAN TERUS

Cagamas boleh menghentikan biasiswa atau mana-mana bahagian biasiswa, pada bila-bila masa sekiranya penerima biasiswa:

 • Tidak meneruskan pengajiannya, atas apa jua sebab;
 • Gagal mencapai Purata Nilai Gred (GPA) minimum dan Purata Nilai Gred Kumulatif (CGPA) 3.00 dalam mana-mana semester;
 • Gagal mengekalkan kelakuan yang selaras dengan peraturan dan peraturan yang ditetapkan oleh kolej atau universiti dan diletakkan dalam percubaan; atau
 • Melanggar mana-mana terma dan syarat perjanjian biasiswa Cagamas.


Disiplin
 • Perakaunan
 • Perbankan/ Perbankan Islam
 • Pentadbiran perniagaan
 • Kewangan/ Kewangan Islam
 • Perbankan dan Pengurusan Kewangan
 • Ekonomi/ Ekonomi Kewangan Antarabangsa
 • Statistics
 • Matematik
 • Sains Aktuari
 • Undang-undang/ Undang-undang Syariah
 • Sains Komputer/ Teknologi Maklumat
 • Sumber Manusia
 • Pengurusan Risiko
 • Bidang Berasaskan Teknologi berkaitan Industri KewanganMaklumat Am
 • Jumlah pembiayaan sehingga RM20,000 setahun
 • Yuran Kursus & Asrama/ Penginapan yang disewa jika perlu tinggal di luar kampus;
 • Elaun bulanan RM500.00 sebulan (dipindahkan setiap bulan ke dalam akaun ulama individu);
 • Bahan Bantu Belajar – termasuk buku, komputer riba & pencetak (sekali sahaja), alat tulis dsb. (Bayaran atas dasar pembayaran balik disokong oleh dokumen berkaitan).

Cara memohon Biasiswa Cagamas

Ketahui cara bagaimana anda boleh memohon biasiswa ini sekarang
Klik disini untuk ke laman permohonan


 • Hanya pemohon yang disenarai pendek akan dimaklumkan untuk panggilan temuduga. 


 • Anda juga boleh mengemukakan permohonan walaupun belum menerima tawaran ke salah satu daripada senarai kolej dan universiti yang diluluskan oleh Cagamas. 


 • Walau bagaimanapun, sebarang tawaran biasiswa akan bersyarat apabila anda memenuhi semua syarat yang diperlukan dan setelah berjaya ditawarkan ke salah satu program yang layak di salah satu kolej atau universiti yang diluluskan.
Hubungi

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi :

Alamat:

Untuk sebarang pertanyaan boleh layari : Cagamas Scholarship

Phone:
0322621800

Adakah anda berminat untuk mendapatkan info tentang biasiswa terkini yang sama seperti yang ditawarkan ini?
Jadilah orang pertama yang memohon biasiswa berkenaan sebaik sahaja ianya dibuka!

Biasiswa Popular

semak semua biasiswa

Perlukan
bantuan?
mail