logo

Biasiswa Cagamas

Tarikh Tutup

Lokasi Pengajian

Malaysia

Tahap Pengajian

Ijazah Sarjana Muda

Jumlah Pembiayaan

Biasiswa Penuh

Butiran biasiswa

Gambaran keseluruhan

Cagamas Berhad (Cagamas), ditubuhkan pada tahun 1986 untuk menggalakkan pemilikan rumah dan pertumbuhan pasaran mortage sekunder di Malaysia. Cagamas mengeluarkan sekuriti hutang untuk membiayai pembelian pinjaman perumahan daripada peminjam utama. Penyediaan kecairan pada kos yang munasabah kepada peminjam utama pinjaman perumahan untuk tujuan menggalakkan pembesaran pembiayaan untuk rumah dengan kos yang lebih murah.


Biasiswa yang ditawarkan setiap tahun ini terbuka kepada pemohon yang bakal atau telah mengikuti pengajian peringkat ijazah pertama sehingga empat (4) tahun di dalam negara.

Kriteria

Pemohon mesti memenuhi semua keperluan di bawah

 • Biasiswa ini akan ditawarkan setiap tahun kepada pemohon-pemohon yang berjaya untuk mengikuti pengajian peringkat ijazah pertama sehingga empat (4) tahun di dalam negara.
  Notis tawaran biasiswa ini dibuka untuk permohonan daripada semua pelajar Malaysia yang memerlukan pembiayaan. Pelajar yang telah memulakan pengajian sarjana muda juga layak memohon dengan syarat mereka memenuhi keperluan tersebut.
  • Anda mestilah warganegara Malaysia berusia di bawah 25 tahun;
  • Anda mesti mempunyai keputusan akademik yang baik dalam SPM/ STPM atau setaraf (dengan kredit dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris);
  • Anda mesti menjadi pelajar sepenuh masa dan telah mendapat kemasukan ke mana-mana kursus yang berkaitan dengan bidang pengajian yang disenaraikan di sini, yang telah diluluskan dan diakreditasi oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), di sebuah kolej atau universiti di Malaysia seperti yang diluluskan oleh Cagamas;
  • Tidak berada dalam kedudukan untuk mengambil kursus tanpa bantuan kewangan;
  • Tidak menerima apa-apa biasiswa atau bantuan kewangan lain daripada mana-mana institusi, organisasi atau yayasan;
  • Tidak ditamatkan atau tidak lagi menerima sebarang biasiswa atau bantuan kewangan lain daripada mana-mana institusi, organisasi atau yayasan, disebabkan tindakan tatatertib terhadap pemohon; dan
  • Permohonan hanya akan dipertimbangkan jika mereka memenuhi kriteria kelayakan; bidang pengajian khusus dan senarai kolej atau universiti yang diluluskan oleh Cagamas.


 • PRASYARAT DAN SYARAT
  • Gabungan jumlah pendapatan isi rumah maksima tidak melebihi RM4,000. Adalah menjadi syarat pemohon memberi maklumat mengenai pendapatan ibu bapa;
  • Tawaran biasiswa adalah tertakluk kepada penerimaan terma dan syarat perjanjian biasiswa dengan Cagamas; dan
  • Penerima biasiswa perlu memenuhi syarat-syarat seperti yang ditetapkan dalam perjanjian biasiswa termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mengekalkan minimum 3.00 bagi 'Purata Nilai Gred Kumulatif' (PNGK) atau mencapai minimum 'Kelas Kedua Atas' dalam peperiksaan akhir.


 • SYARAT-SYARAT BAGI BIASISWA YANG BERTERUSAN
  • Cagamas boleh menghentikan biasiswa atau mana-mana bahagian biasiswa, pada bila-bila masa sekiranya penerima biasiswa:
   • Tidak dapat meneruskan pengajiannya, atas sebab apa pun;
   • Gagal mencapai 3.00 bagi Purata Nilai Gred (PNG) dan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) dalam mana- mana semester;
   • Gagal untuk mengekalkan kelakuan yang selaras dengan peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh kolej atau universiti dan diletakkan dalam tempoh percubaan; atau
   • Melanggar mana-mana terma dan syarat perjanjian biasiswa Cagamas.SENARAI INSTITUSI YANG LAYAK MEMOHON

UNIVERSITI AWAM

 • Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
 • Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 • Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 • Universiti Malaya (UM)
 • Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 • Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 • Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)
 • Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 • Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 • Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 • Universiti Putra Malaysia (UPM)
 • Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 • Universiti Sains Malaysia (USM)
 • Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 • Universiti Teknologi Mara (UiTM)
 • Universiti Utara Malaysia (UUM)

INSTITUSI SWASTA

 • Multimedia University (MMU)
 • Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
 • Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK)
 • Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)
 • Universiti Selangor (UNISEL)
 • Tunku Abdul Rahman University College (TAR UC)
Disiplin
 • Perakaunan
 • Perbankan/ Perbankan Islam
 • Pentadbiran Perniagaan
 • Kewangan/ Kewangan Islam
 • Perbankan dan Pengurusan Kewangan
 • Ekonomi/ Ekonomi Kewangan Antarabangsa
 • Statistik
 • Matematik
 • Sains Aktuari
 • Undang-undang/ Undang-undang Shariah
 • Sains Komputer/ Teknologi Informasi
 • Sumber Manusia
 • Pengurusan Risiko
 • Bidang Berasaskan Teknologi yang berkaitan dengan Industri Kewangan

Maklumat Am
 • RM10,000 setahun bagi yuran pengajian dan yuran-yuran lain termasuk yuran asrama, atau kos sebenar, yang mana lebih rendah;
 • M2,000 setiap semester bagi elaun alat bantuan pembelajaran termasuk buku, komputer, alat tulis dan peralatan lain atau sehingga RM4,000 setahun;
 • RM6,000 setahun bagi elaun sara hidup atau RM500 sebulan;
 • Tiada sebarang syarat ikatan perkhidmatan kepada biasiswa ini dan penerima-penerima biasiswa tidak perlu membayar balik jumlah biasiswa yang diberikan.
 • Program induksi akan diberikan kepada semua penerima Anugerah Biasiswa Cagamas. Ini adalah untuk memastikan para penerima biasiswa memahami mandat, visi, misi dan nilai-nilai Cagamas.
 • Setiap penerima biasiswa Cagamas akan diberikan seorang “mentor” daripada Kumpulan Pengurusan Kanan dan Kumpulan Pengurusan yang terpilih. Mentor ini adalah bertujuan untuk menyediakan bimbingan yang konsisten dan berterusan sepanjang tempoh pengajian. Ini adalah untuk memastikan bahawa para penerima biasiswa mempunyai sokongan yang diperlukan dan dapat memanfaatkan pengalaman mentor mereka.
  Secara ringkas, program ini akan membiayai semua yuran dan elaun seperti yang tertera di atas sehingga RM20,000 setahun bagi setiap orang

Cara memohon Biasiswa Cagamas

Ketahui cara bagaimana anda boleh memohon biasiswa ini sekarang
Klik disini untuk ke laman permohonan


 • Hanya pemohon yang disenarai pendek akan dimaklumkan untuk panggilan temuduga. 


 • Anda juga boleh mengemukakan permohonan walaupun belum menerima tawaran ke salah satu daripada senarai kolej dan universiti yang diluluskan oleh Cagamas. 


 • Walau bagaimanapun, sebarang tawaran biasiswa akan bersyarat apabila anda memenuhi semua syarat yang diperlukan dan setelah berjaya ditawarkan ke salah satu program yang layak di salah satu kolej atau universiti yang diluluskan.
Hubungi

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi :

Alamat:

Sebarang pertanyaan boleh rujuk soal jawab biasiswa menerusi link : https://scholarship.cagamas.com.my/bm

Phone:
0322621800

Mohon biasiswa secara langsung sekarang!

Kami boleh membantu anda memohon biasiswa ini.

Adakah anda berminat untuk mendapatkan info tentang biasiswa terkini yang sama seperti yang ditawarkan ini?
Jadilah orang pertama yang memohon biasiswa berkenaan sebaik sahaja ianya dibuka!

Biasiswa Popular

semak semua biasiswa

Perlukan
bantuan?
mail