DRB-HICOM- Universiti Automotif Malaysia | Afterschool.my

DRB-HICOM- Universiti Automotif Malaysia

 
 
 
 
 
 
 
 

Tentang Institusi

DRB-HICOM U ditubuhkan pada 2010 dengan sasaran untuk memperkukuh dan membantu industri automotif negara dalam melahirkan graduan yang berkemahiran tinggi selain dilengkapi dengan sikap profesional dan mahir dalam bidang akademik, teknologi, kejuruteraan dan perniagaan.

 

DRB-HICOM U menawarkan pelbagai subspesies dalam komuniti automotif seperti Sistem Pengurusan Automotif (DMS), Pengurusan Kenderaan (DVA), Pemeriksaan Kenderaan (DVI), Teknologi Automotif (DAT), Pengurusan Bahagian Automotif (DPM) DRM) dan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (DOSH) dengan akreditasi oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

 

DRB-HICOM U memupuk modul pembelajaran holistik dan bersepadu dengan bantuan pakar-pakar mata pelajaran dan profesional industri, di dalam dan luar negara. Program-program yang ditawarkan turut sejajar dengan tuntutan industri terkini dan piawaiannya yang sentiasa berubah.

 

Kampus DRB-HICOM U terletak di tapak seluas 42 ekar di Pekan, Pahang berhampiran Kompleks Automotif DRB-HICOM, ini memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat lebih berkesan dan dilaksanakan dalam persekitaran yang lebih menggalakkan.

Kolabrasi Bersama

Sebagai syarikat automotif bersepadu terbesar di negara ini, DRB-HICOM terlibat dalam setiap rangkaian rantaian bekalan automotif dari pembuatan komponen automotif dan perhimpunan untuk pengedaran, sokongan selepas jualan dan pemeriksaan kenderaan.

 

Syarikat-syarikat di bawah Kumpulan perniagaan automotif dikaitkan dengan pengendali automotif antarabangsa seperti Audi, Honda, Isuzu, Suzuki, Mitsubishi, Mercedes-Benz dan Volkswagen. Di samping itu, ia telah menubuhkan perkongsian dengan dua pengendali utama Malaysia dalam industri automotif iaitu Proton dan Perodua.

Hubungi

DRB-HICOM University of Automotive Malaysia DU045(C) DRB-HICOM Automotive Complex, Lot 1449, PT 2204, Peramu Jaya Industrial Area, 26607 Pekan, Pahang Darul Makmur, Malaysia

Talian +609 4242 400


Peperiksaan Hari Isnin adalah
Kimia I, II dan III

Dapatkan soalan ulang kaji SPM + soalan percubaan secara PERCUMA.

Log masuk akaun anda

Daftar Akaun